1. Mbbank
– Chủ tài khoản: CONG TY TNHH DV CN KT HOANG PHAT
– Số tài khoản: 986119968888
– Chi nhánh: Quảng Bình

 

2. BIDV 
– Chủ tài khoản: CONG TY TNHH DV CN KT HOANG PHAT
– Số tài khoản: 53110001181227
– Chi nhánh: Quảng Bình

3.Sacombank
– Chủ tài khoản: CONG TY TNHH DV CN KT HOANG PHAT

– Số tài khoản: 040052177555
– Chi nhánh: Quảng Bình

 

4. Mbbank
– Chủ tài khoản: LE VAN HOANG
– Số tài khoản: 7798886888888
– Chi nhánh: Quảng Bình